Kết quả WCA HCMC Spring Open 2016

Các bạn ơi, kết quả đã được up lên website, các bạn có thể xem ngay: https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?allResults=All+Results&competitionId=HCMCSpringOpen2016 Mọi thắc mắc, điều chỉnh, các bạn liên hệ mình nhé : atg.toan[at]gmail.com!