[Khuyến Mãi 30-04 và 01-5]

- KHUYÊN MÃI 30/04 – 01/05 – 1. Tặng Z-Lube 10ml khi mua 3 cubes bất kỳ 2. Tặng 1 ZCube stickerless (100k) cho hoá đơn từ 1 triệu 3. Mua 4 tặng 1, áp dụng cho các cube sau: – Shenshou2,Shenshou3, chilong,sulong, guanlong, huanying1, yulong & Z-Cube 3 Áp dụng khi mua tại shop […]