Kết quả WCA HCM Open 2015

Chào các bạn,   Các bạn có thể xem kết quả tại đây:   https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=HoChiMinhOpen2015