Thế Giới Rubik chính thức phân phối Sticker Cubesmith và silicone Lubix

Thế Giới Rubik chính thức phân phối 2 sản phẩm nổi tiếng nhất nhì thế giới trong Speedcubing: Sticker Cubesmith và silicone Lubix. Cả 2 thưuong hiệu này đều được sản xuất tại Mỹ và Thế Giới Rubik sẽ nhập khẩu trực tiếp từ nhả sản xuất. Sơ lược: Cubesmith: Nhà sản xuất sticker hàng đầu, […]