Cập nhật hàng mới 11/06

[Hàng về] Update hàng mới về nào! – VCube 2×2, 4×4 http://www.thegioirubik.com/product/v-cube-4×4/ http://www.thegioirubik.com/product/v-cube-2×2/ – Maru CX3 tổng hợp, gồm đen, trắng, stickerless, dạ quang và trong suốt http://www.thegioirubik.com/product/maru-cx3-stickerless/ http://www.thegioirubik.com/product/maru-cx3 – Maru 4×4: http://www.thegioirubik.com/product/maru-4×4-v2/ – MF8 Legend 3x3x3 IIx – Moyu Aolong, Weilong, Chilong, Sulong và Yulong Stickerless Mua hàng tại: www.thegioirubik.com 245/2 Lý Thường Kiệt […]